Tüm Haberler

30 Mart Dünya Bipolar Günü

30 Mart Dünya Bipolar Günü

Dünya Bipolar Günü her yıl, kendisinin de Bipolar olduğu kabul edilen ressam Vincent Van Gogh'un doğum günü olan 30 Mart'ta kutlanmaktadır. Bu yıl da psikiyatri/ psikoloji alanında etkinliklerde bulunan pek çok dernekle birlikte derneğimizin de katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.


NPA PubMed

NPA PubMed

NPA PubMed


WPA 2017 Berlin

WPA 2017 Berlin

WPA 2017 Berlin


21. Yüzyılın psikiyatrisi: Dünya Psikiyatri Kongresi Berlin'de

21. Yüzyılın psikiyatrisi: Dünya Psikiyatri Kongresi Berlin'de

Dünya Psikiyatri Kongresi bu yıl 8-12 Ekim 2017'de Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanacak.


Araftaki vakaların üçüncüsü 15 Aralık'ta Bakırköy'de

Araftaki vakaların üçüncüsü 15 Aralık'ta Bakırköy'de

2016 yılının üçüncü vaka tartışması 15 Aralık 2016 saat 17.00'de Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EA Hastanesi Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.


9. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ 14-15 EKİM'DE

9. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ 14-15 EKİM'DE

Nöropsikiyatri Günleri Bu yıldan başlayarak sonbaharda düzenlenecek Bu yıldan sonra sonbaharda yapılması planlanan Nöropsikiyatri Günleri’nin dokuzuncusu 14–15 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Nöroloji ve Psikiyatri’nin günlük klinik uygulamalarına kapsayıcı ve yol gösterici bir bakışın yanı sıra, sinirbilimin kuramsal ve felsefi sorunlarına sistematik bir yaklaşım toplantının ana eksenini oluşturuyor. Gerçeklik algısının sinirbilimsel ve felsefi açıdan tartışıldığı bir forum, konnektomlar temelinde nöroloji ve psikiyatride “ağ hastalıkları” nın konuşulacağı bir panel, nöropsikiyatride ayırıcı tanıyı hem nörolog hem de psikiyatristler açısından  tartışılacağı bir oturum, Nöropsikiyatri Arşivi editörlerinin gözünden makale yazımı üzerine bir başka oturumun yanında programda “klinisyenler için işlevsel beyin görüntüleme” ve “nöromodülasyon”un konu edileceği iki kurs da yer alacak. Ayrıntılı bilgi için http://noropsikiyatri2016.org bağlantısında yer alan websitemizi ziyaret ediniz.


BÜTÜNLEŞİK AĞ MODELLEMESİ VE ALZHEİMER ÇALIŞTAYI 30- 31 TEMMUZDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE

BÜTÜNLEŞİK AĞ MODELLEMESİ VE ALZHEİMER ÇALIŞTAYI 30- 31 TEMMUZDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE

Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, VAVlab tarafından yürütülmekte olan "Nörolojik/Psikiyatrik Hastalıklarda Bütünleşik Ağ Modellemesi ve Alzheimer Hastalığına Uygulanması" (TÜBİTAK 1003 Proje # 114E053) projesi kapsamında düzenlenecek olan "Functional & Structural Brain Connectomes and Applications to Dementia" çalıştayı 30-31 Temmuz 2016'da gerçekleşecektir. Yurtdışı ve yurtiçinden, farklı disiplinlerden, davetli konuşmacıların sunumların oluşan çalıştay programının beyin ağ modelleri konusunda dinleyicilere farklı perspektifler kazandırması araştırma alanları hakkında bilgi vererek işbirlikleri kurulması için ortam sağlaması amaçlanmıştır. Çalıştay her seviyede ve disiplinden araştırmacıya açık olup katılım ücretsizdir. Kayıt başvuruları online olarak çalıştay websitesinden yapılabilir. Kabul edilen başvuru sahipleri e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Web sitesi: www.vavlab.ee.boun.edu.tr/workshop2016


2016’NIN İLK OLGU TARTIŞMASI 25 MAYIS 2016'DA ELAZIĞ’DA

2016’NIN İLK OLGU TARTIŞMASI 25 MAYIS 2016'DA ELAZIĞ’DA

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin geleneksel toplantısı “Araftaki Olgular” bu kez bir kez daha Elazığ’da gerçekleştirilecek. İstanbul’daki sağlık kurumlarında başlayan toplantılar daha sonra farklı illerde tekrarlanmış ve geniş ilgi toplamıştı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantının moderatörü Doç. Dr. Erhan Ertekin. Yard. Doç. Dr. Murat Gönen (FÜTF Nöroloji AD)’in “Valproat Kullanımı Sırasında Fobi Gelişen Bir Epilepsi Olgusu”, Dr. Hatice Kaya (İstanbul ÜTF Psikiyatri AD)’nın ise “Disosiyatif Belirtiler ile Ortaya Çıkan Bir Sıcak Su Epilepsisi Olgusu” sunacağı toplantıda Tartışmacılar ise Prof. Dr. Said Berilgen (FÜTF Nöroloji AD) ve Prof. Dr. Murad Atmaca (FÜTF Psikiyatri AD) olacak.


TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ'NİN 50. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ'NİN 50. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

23 Ocak 2016 günü yapılan TNPD 50. Olağan Genel Kurulu'nda önceki dönem Yönetim ve Denetim Kurulları aklandı. Yeni Yönetim Kurulu seçildi ve görev bölümü yaptı. Başkan: Doç Dr. Betül Yalçıner 2. Başkan: Prof. Dr. Peykan Gökalp Genel Sekreter: Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede Sayman: Uz. Dr. Hakan Karaş Üyeler: Yard. Doç. Dr. Banu Aslantaş Ertekin Doç. Dr. Başar Bilgiç Uz. Dr. Evrim Göde Öğülen


DÜNYA PSİKİYATRİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ 2016 TEMMUZDA İSTANBUL'DA

DÜNYA PSİKİYATRİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ 2016 TEMMUZDA İSTANBUL'DA

6-10 Temmuz 2016 günlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak olan kongrenin yerli düzenleyicisi Türkiye Psikiyatri Derneği ve derneğimiz. 56 ana oturum konuşmacısı belli oldu. Bu kişilerin adlarına ve konuşma özetlerine kongre web sitesinden ulaşılabilir. Kongreye sözel ve poster bildiri ile katılma olanağı vardır. Başvurunun 10 Aralık 2015 tarihine dek yapılması gerekiyor.


Duyurular

Özlem ve Saygıyla Anıyoruz

Videolar

8-29 Kasım 2021 tarihlerinde Prof.Geoffrey M.Reed ve Prof.Wolfgang Gaebel yöneticiliğinde "Zihinsel, Davranışsal veya Nörogelişimsel Bozukluklar için ICD-11 Tanı Kılavuzları Kursu (The ICD-11 Diagnostic Guidelines for Mental, Behavioural, or Neurodevelopmental Disorders Course) düzenlenecektir.
Webinar: TND-Dijital Nöroloji Toplantıları