10. Nöropsikiyatri Günleri

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin her yıl düzenlemekte olduğu Nöropsikiyatri Günleri’nin onuncusu, bu yıl, Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) işbirliği ile 26–28 Ekim 2017 tarihlerinde yine İstanbul’da düzenlenecektir. 

Toplantımızın ana eksenini, hem nörobilim araştırmalarının üzerinde yoğunlaştığı, hem de Nöroloji ve Psikiyatri’nin kesişme noktalarından biri olan "Limbik Sistem" oluşturacaktır. "Limbik Sistem" anatomisi, fizyolojisi, bireyin psikososyal işlevselliğindeki yeri, patolojileri ve klinikteki görünümleri açısından geniş bir çerçevede ele alınacak; nörobilim tarihi içinde değişen bakış açıları ve bugünü ile tartışmaya açılacaktır.

 Limbik Sistem teması altında kurs, panel ve konferanslarla, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların organik zeminininin, tanı ve tedavideki yeni gelişmelerin de tartışılacağı bu toplantıya vereceğiniz destekle kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. 10. Nöropsikiyatri Günleri’nde buluşmak dileğiyle, 

Kongre Eş Başkanı
Doç. Dr. Betül Yalçıner
Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı

Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
Beyin Araştırmaları Derneği Başkanı

Program İçin Tıklayınız

Duyurular

Özlem ve Saygıyla Anıyoruz