Tüm Haberler

BÜTÜNLEŞİK AĞ MODELLEMESİ VE ALZHEİMER ÇALIŞTAYI 30- 31 TEMMUZDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE

BÜTÜNLEŞİK AĞ MODELLEMESİ VE ALZHEİMER ÇALIŞTAYI 30- 31 TEMMUZDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE

Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, VAVlab tarafından yürütülmekte olan "Nörolojik/Psikiyatrik Hastalıklarda Bütünleşik Ağ Modellemesi ve Alzheimer Hastalığına Uygulanması" (TÜBİTAK 1003 Proje # 114E053) projesi kapsamında düzenlenecek olan "Functional & Structural Brain Connectomes and Applications to Dementia" çalıştayı 30-31 Temmuz 2016'da gerçekleşecektir. Yurtdışı ve yurtiçinden, farklı disiplinlerden, davetli konuşmacıların sunumların oluşan çalıştay programının beyin ağ modelleri konusunda dinleyicilere farklı perspektifler kazandırması araştırma alanları hakkında bilgi vererek işbirlikleri kurulması için ortam sağlaması amaçlanmıştır. Çalıştay her seviyede ve disiplinden araştırmacıya açık olup katılım ücretsizdir. Kayıt başvuruları online olarak çalıştay websitesinden yapılabilir. Kabul edilen başvuru sahipleri e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Web sitesi: www.vavlab.ee.boun.edu.tr/workshop2016


2016’NIN İLK OLGU TARTIŞMASI 25 MAYIS 2016'DA ELAZIĞ’DA

2016’NIN İLK OLGU TARTIŞMASI 25 MAYIS 2016'DA ELAZIĞ’DA

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin geleneksel toplantısı “Araftaki Olgular” bu kez bir kez daha Elazığ’da gerçekleştirilecek. İstanbul’daki sağlık kurumlarında başlayan toplantılar daha sonra farklı illerde tekrarlanmış ve geniş ilgi toplamıştı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantının moderatörü Doç. Dr. Erhan Ertekin. Yard. Doç. Dr. Murat Gönen (FÜTF Nöroloji AD)’in “Valproat Kullanımı Sırasında Fobi Gelişen Bir Epilepsi Olgusu”, Dr. Hatice Kaya (İstanbul ÜTF Psikiyatri AD)’nın ise “Disosiyatif Belirtiler ile Ortaya Çıkan Bir Sıcak Su Epilepsisi Olgusu” sunacağı toplantıda Tartışmacılar ise Prof. Dr. Said Berilgen (FÜTF Nöroloji AD) ve Prof. Dr. Murad Atmaca (FÜTF Psikiyatri AD) olacak.


TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ'NİN 50. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ'NİN 50. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

23 Ocak 2016 günü yapılan TNPD 50. Olağan Genel Kurulu'nda önceki dönem Yönetim ve Denetim Kurulları aklandı. Yeni Yönetim Kurulu seçildi ve görev bölümü yaptı. Başkan: Doç Dr. Betül Yalçıner 2. Başkan: Prof. Dr. Peykan Gökalp Genel Sekreter: Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede Sayman: Uz. Dr. Hakan Karaş Üyeler: Yard. Doç. Dr. Banu Aslantaş Ertekin Doç. Dr. Başar Bilgiç Uz. Dr. Evrim Göde Öğülen


DÜNYA PSİKİYATRİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ 2016 TEMMUZDA İSTANBUL'DA

DÜNYA PSİKİYATRİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ 2016 TEMMUZDA İSTANBUL'DA

6-10 Temmuz 2016 günlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak olan kongrenin yerli düzenleyicisi Türkiye Psikiyatri Derneği ve derneğimiz. 56 ana oturum konuşmacısı belli oldu. Bu kişilerin adlarına ve konuşma özetlerine kongre web sitesinden ulaşılabilir. Kongreye sözel ve poster bildiri ile katılma olanağı vardır. Başvurunun 10 Aralık 2015 tarihine dek yapılması gerekiyor.


ARAFTAKİ OLGULAR 2015'İN İKİNCİ TOPLANTISI SAMSUN’DA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE

ARAFTAKİ OLGULAR 2015'İN İKİNCİ TOPLANTISI SAMSUN’DA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE

Geleneksel nöropsikiyatri toplantısı Anadolu Turnesi Elazığ'dan sonra bu yıl Samsun'da yapılacak. 2015’in ikinci olgu toplantısı 8 Ekim 2015, Perşembe günü Saat: 18.00’de Samsun Sheraton Hotel’de yapılacak. Programın moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülşen Akman Demir (TND 2. Başkanı) ve Prof. Dr. R. Peykan Gökalp (TND YK üyesi) yapacak.


Nöropsikanaliz İstanbul Grubu'nun

Nöropsikanaliz İstanbul Grubu'nun "Anne Bebek Bağlanmasının Psikanalizi" başlıklı toplantısı 22 Ekim'de

KAYIT Detayları için: ÇINAR Psikolojik Danışmanlık Merkezi (www.cinarpsikoterapi.com) – Tel. : 0535 310 44 25 * Seminer dili, Prof. Korkmaz için Türkçe, Dr. Njiokiktjien için İngilizce olup, çeviri yapılmayacaktır * Seminer tüm ilgilenenlere açıktır. * Yer kısıtlı olduğu için en kısa sürede telefon açarak isim yazdırmanız rica olunur. Tel.: 0535 310 44 25 * İsim yazdıranların kaydının geçerli olması için ödemesini yapmış olması gerekmektedir. * Nöropsikanaliz İletişim Listesine (www.npsa-istanbul.com) üye olmak için: npsa.istanbul@yahoo.com.tr * Nöropsikanaliz duyurularını takip etmek için: www.facebook.com/Türk Nöropsikanaliz Çalışma Grubu


Araftaki Olgular 2015'in ilk toplantısı Cerrahpaşa Nöroloji'de yapıldı.

Araftaki Olgular 2015'in ilk toplantısı Cerrahpaşa Nöroloji'de yapıldı.

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin geleneksel toplantısı Araftaki Olgular’ın 2015’deki ilki İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.


2013 Olgu Tartışmalarının Birincisi Yapıldı

2013 Olgu Tartışmalarının Birincisi Yapıldı

2013 yılında planlanan "Olgu Tartışmaları"nın ilki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, ikincisi Eren-köy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilmişti.


8. Nöropsikiyatri Günleri 20-21 Mart 2015'de Taksim'de

8. Nöropsikiyatri Günleri 20-21 Mart 2015'de Taksim'de

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan Nöropsikiyatri Günleri'nin sekizincisi bu kez İstanbul Taksim'de, Nippon Oteli toplantı salonlarında düzenleniyor.


Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu'nun 19.'Su Bu Yıl 6-9 Mayıs'ta Kuşadası'nda

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu'nun 19.'Su Bu Yıl 6-9 Mayıs'ta Kuşadası'nda

Önceleri Bahar Sempozyumu olarak anılan toplantı klinik eğitime özellikle ağırlık veren bir sempozyum olarak benzerlerinden ayrılıyor.


Duyurular

Vaka Tartışmaları 2017/3

Videolar