ARAFTAKİ OLGULAR 2015'İN İKİNCİ TOPLANTISI SAMSUN’DA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE

Geleneksel nöropsikiyatri toplantısı Anadolu Turnesi Elazığ'dan sonra bu yıl Samsun'da yapılacak.
2015’in ikinci olgu toplantısı 8 Ekim 2015, Perşembe günü Saat: 18.00’de Samsun Sheraton Hotel’de yapılacak. Programın moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülşen Akman Demir (TND 2. Başkanı) ve Prof. Dr. R. Peykan Gökalp (TND YK üyesi) yapacak. 
Programda Psikiyatri AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Böke ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD öğretim üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç tartışmacı olarak yer alıyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Alparslan Şahin “Primer progresif afazi”; İstanbul Üniversitesi İleri NörolojikBilimlerProgramı'ndan Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede “Psikiyatrik bulgularla prezente olan bir NMDA-R ensefaliti olgusu” başlıklı sunumları yapacaklar.
Samsun bölgesindeki meslektaşlarımız davetlidir.

Duyurular

Vaka Tartışmaları 2017/3