1914-2019 105. Yılda Yeniden Toptaşı’nda

Osmanlı Devleti'nin ruh ve sinir hastalıkları alanında en önemli kurumu olan Toptaşı Bimarhanesi'nde 16 Ekim 1914 günü 12 hekimin katılımıyla Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti kuruldu. Psikiyatri (akliye) ve nöroloji (asabiye) alanlarını aynı çatı altında birleştiren ve Türkiye'nin ilk uzmanlık derneği olan Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti, Cumhuriyet'in ardından önce Türk Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti, daha sonra Türk Nöropsikiyatri Derneği adını alarak varlığını sürdürdü.

Türk Nöropsikiyatri Derneği 105. yılında kurulduğu mekânda, yani; Toptaşı Bimarhanesi'nde yeniden toplanıyor. Toptaşı Bimarhanesi bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Üsküdar yerleşkesi olarak hizmet veriyor. Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin kurulduğu, ilk toplantıların, vaka tartışmalarının ve kongrelerin düzenlediği Toptaşı'nda 105 yıl sonra yeniden bir bilimsel toplantı gerçekleştirmenin heyecanı içerisinde, sizleri de aramızda görmeyi bekliyoruz.

Doç. Dr. Betül Yalçıner

Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı

 

Duyurular

Özlem ve Saygıyla Anıyoruz