Gençler ve Değişen Dünyada Ruh Sağlığı

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı gününde tüm dünyada ruh sağlığı sorunlarının ve politikalarının toplumun gündemine taşınarak çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yılki Dünya Ruh Sağlığı günü teması “Gençler ve Değişen Dünyada Ruh Sağlığı”dır.

Güçlü beden- Kırılgan ruhsallık

Ergenlik ve genç erişkinlik dönemi önemli değişimlerin yaşandığı bir yaşam dönemidir.  Fiziksel açıdan  bedenin hızla değiştiği ve en güçlü olduğu bu dönem boyunca ruhsal yapı değişimler nedeniyle hayli kırılgandır.

Okul değişikliği, evden ayrılma, okul ve üniversiteye giriş sınavları, üniversiteye başlama, iş hayatına atılma gibi önemli değişimler endişe ve gerilim yaratmakta ve ruhsal sorunlara yol açabilmektedir.

Genç nüfusun ruhsal sorunları gözden kaçıyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ruh sağlığı sorunlarının yaklaşık yarısı 14 yaş civarında başlamaktadır, ancak bu sorunları çoğu ne yazık ki fark edilmemektedir. 15-29 yaşındaki gençler arasında alkol ve madde kullanımı ve buna bağlı riskli davranışlar ve çoğu ülkede önemli bir sorundur. Ülkemizde nüfusun %16.1’ini  15-25 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Depresyon, intihar, kazalara bağlı ölümler, suç istatistiklerinde genç nüfus önemli bir yer teşkil etmektedir.

 Değişen dünyada ruhsal sorunlar

İnternet ve teknolojinin hızla yaygınlaşması pek çok avantajın yanı sıra bireylerin günlük yaşam ve ruhsal yaşantılarına baskı ve yükler de ekleyebilmektedir. İnternet bağımlılığı, çevrim içi oyun bağımlılığı gibi yeni tanımlanan ruhsal rahatsızlıklar toplumun her kesimini etkileyebilmektedir. Teknoloji gençlerde hem kendine özgü ruhsal sorunlara yol açarken hem de ilk belirtileri gençlik döneminde ortaya çıkan depresyon, beden algısı, yeme bozukluğu, bağımlılık sorunları gibi durumları etkilemektedir.

“Önlemenin yolu anlamaktan geçiyor”

Ruhsal rahatsızlıkları önlemek için ergenlik döneminin olağan ruhsal yapısının ve ruhsal hastalıkların bu dönemdeki belirtilerinin iyi tanınması gereklidir. Ebeveynler ve öğretmenlerin gençlere günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkmak konusunda ruhsal  becerileri edindirmesi  son derece önemlidir.  Sağlık çalışanlarının gençlerdeki ruhsal sorunlar konusunda eğitilmesi, okullarda ve toplum içinde gençlere yönelik psikososyal destek olanaklarının attırılması etkili olacaktır.

Sağlıklı gençlerin geleceğin toplumunu kurmaları ve sağlıklı yetişkinler olarak aile yaşamına, üretime, eğitim, bilim ve sanata katılımları için ruhsal iyiliklerinin korunması ve desteklenmesi konusunda başta aileler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve toplumu yönetenler olmak üzere tüm topluma sorumluluk düşmektedir.  

Ruh sağlığı çalışanları olarak toplumda sık görülen ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen şiddet, bireysel silahlanma, hoşgörüsüzlük gibi olumsuz tutum ve davranışlarla mücadele etmek için bütün toplumdan dayanışma ve destek bekliyoruz. 

Türk Nöropsikiyatri Derneği Yönetim Kurulu

Duyurular

1914-2019 105. Yılda Yeniden Toptaşı’nda