Sağlıkta Şiddete Son

Meslektaşımız psikyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın 2 Ekim 2018 günü İstanbul’da görev yaptığı hastanede bir hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayarak yaşamını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık kuruluşlarında her gün yaklaşık 30 kadar şiddet vakasının yaşanmakta olduğu, hekimler ve sağlık personeli açısından güvenli bir çalışma ortamında hizmet vermenin giderek zorlaştığı bu süreçte, bireysel silahlanma konusunda yasal düzenlemeler ve sağlıkta şiddeti önleme yasasının hızla yürürlüğe konmasını talep ediyoruz. Meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman’ın başta ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz.

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Duyurular

1914-2019 105. Yılda Yeniden Toptaşı’nda