Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin Her Yıl Düzenlemekte Olduğu Nöropsikiyatri Günleri’nin Onuncusu, Bu Yıl, Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) İşbirliği İle 26–28 Ekim 2017 Tarihlerinde İstanbul’da Düzenlendi

10. Nöropsikiyatri Günleri

26-28 Ekim 2017, İstanbul

Kurs, Sempozyum, Başlangıç ve  Ötesi

 

Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin her yıl düzenlemekte olduğu Nöropsikiyatri Günleri’nin onuncusu, bu yıl, Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) işbirliği ile 26–28 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde gerçekleştirildi. 

Biz derneğin yaşını  sık sık tekrarlıyoruz, evet dernek yüz üç yaşında, ülkemizdeki meslek derneklerinin en köklülerinden; “peki neden onuncu Nöropsikiyatri Günleri?” diyebilirsiniz. Tabii onyıllardır derneğin düzenli bilimsel toplantıları, vaka tartışması oturumları, düzenlenen ilk otuzun üzerinde Ulusal Psikiyatri, Nöroloji Kongreleri var. Nöropsikiyatri Günlerini yaklaşık otuz yıl önce ayrılmış olan Nöroloji ve Psikiyatri topluluklarını ve farklı disiplinler olarak gelişmeye devam eden Nöropsikiyatri ve Nörobilim alanlarını düzenli olarak bir araya getirmeye dönemin dernek yönetim kurulu ve destek veren meslektaşlar on bir yıl önce karar verdi. 103 ve 10 sayılarının kısa hikayesi böyle.

Toplantımızın ana eksenini, hem nörobilim araştırmalarının üzerinde yoğunlaştığı, hem de  Nöroloji ve Psikiyatri’nin kesişme noktalarından biri olan "Limbik Sistem" oluşturdu.

Düzenlenen kurs, panel ve konferanslarda Limbik Sistem anatomisi, fizyolojisi ve patolojileri açısından detaylı bir biçimde ele alındı. Limbik sistemle ilişkili nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların özellikleri, tanı ve tedavideki yeni gelişmeler tartışıldı.

Etkinliğin ilk bölümü İstanbul Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi ve limbik sistemin anatomisinin yakından incelenmesine ayrılmıştı. Bir buçuk gün süren bu özel kurs, Necmettin Tanrıöver’in limbik sistemin mikrocerrahi anatomisi ve klinik uygulamalarına dair konferansı ile başladı. Aynı gün Hakan Gürvit “Episodik Belleğin Nöral Alt Yapısı” başlıklı konferansında ağırlıklı olarak Papez devresini ele aldı. Kursun pratik oturumlarında ise katılımcılar anatomik diseksiyonların videolarını izlemenin yanı sıra, Mehmet Selman Demirci ve İlke Ali Gürses’in eşliğinde küçük gruplar halinde diseksiyonları doğrudan deneyimleme fırsatını buldular.

Etkinliğin ikinci bölümü Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş kampüsünde gerçekleşti.  Toplantıda limbik sistemin yanı sıra, farklı konuların da yer aldığı konferanslar ve paneller yer alıyordu. İlk panelde limbik sistem temel bilimlerden klinik bilimlere uzanan bir eksende tartışıldı. 

Limbik Sistem: Temel Bilimlerden Kliniğe başlıklı panelde Arşikorteks Hiyerarşisi Serap Şirvancı, Limbik Sistem Fizyolojisi Özlem Akman, Meziyal Temporal Lob Epilepsisi videolar eşliğinde Çiğdem Özkara, Limbik Ansefalitler de olgular üzerinden Gülşen Akman Demir tarafından ele alındı ve tarışıldı. 

Bir sonraki Yapay Zeka ve Emosyon panelinde açılışı Emosyonlar  ve Emosyonel Belleğin Nörofizyolojisi başlıklı sunumuyla Ertan Yurdakoş yaptı. Son yılların en ilgi çeken konularından biri olan yapay zekayı Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, ödüllü bilimci Pınar Yolum Yapay Zekâ 101 başlıklı konuşmasında ele aldı. İlker Küçükparlak Zekanın Yapayında Tekinsiz Olan Ne? sorusunu sorduğu ve insanın yapay zekayla bağlantılı yeniliklere dair duyguları, korkuları, atıfları ve tepkilerini tartıştığı konuşmasında hepimizi düşündürdü. 

Bellek Modelleri, Oto-Neotik Bellek ve Benlik  oturumu etkileşimli bir tartışma formatında planlanmıştı. Hakan Gürvit ile Güven Güzeldere video konferans bağlantısı yoluyla nörobilim ve felsefe ışığında benlik algısını, özellikle bellek ve süreklilik ilişkisi bağlamında karşılıklı konuşarak, bazen katılımcıları da dahil ederek oturumu tamamladılar. 

Almanya Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Merkezinde Kognitif Nöroloji ve Demans Araştırma Enstitiüsü Direktörü olan Emrah Düzel klinik öncesi Alzheimer hastalığında tau ve amiloid patolojisinin beyin işlevlerine etkisi ve bu alandaki yeni araştırmalar ve kliniğe yansıyabilecek sonuçları hakkında konuştu. Kendilerine bu araştırmalar için sınırsız bir bütçe tanındığını söylemesi herkeste “bilimsel bir kıskançlık” yarattı desek yalan olmaz. 

Son panel Emosyondan Davranışa, İçeriden Dışarıya başlığını taşıyordu. Barış Korkmaz ve Hakan Atalay emosyon-davranış ilişkisini ele alırken algıların yarattığı, ya da algıya eşlik eden emosynların bellekteki izlerini ve bunların sonraki algı emosyon ve davranış süreçleri üzerindeki etkilerini tartıştılar. 

Akılcı İlaç Kullanımı oturumu sonlanan 10. Nöropsikiyatri Günleri, katılımcılar ve düzenleyenler açısından oldukça verimli geçen sunumlar, tartışmalar ve geleceğe yönelik düşündürdükleriyle 11. Nöropsikiyatri Günleri’ne ilham kaynağı olan bir toplantı oldu.

Banu Aslantaş-Ertekin

 

Duyurular

1914-2019 105. Yılda Yeniden Toptaşı’nda