Diğer Haberler

2016’NIN İLK OLGU TARTIŞMASI 25 MAYIS 2016'DA ELAZIĞ’DA

2016’NIN İLK OLGU TARTIŞMASI 25 MAYIS 2016'DA ELAZIĞ’DA

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin geleneksel toplantısı “Araftaki Olgular” bu kez bir kez daha Elazığ’da gerçekleştirilecek. İstanbul’daki sağlık kurumlarında başlayan toplantılar daha sonra farklı illerde tekrarlanmış ve geniş ilgi toplamıştı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantının moderatörü Doç. Dr. Erhan Ertekin. Yard. Doç. Dr. Murat Gönen (FÜTF Nöroloji AD)’in “Valproat Kullanımı Sırasında Fobi Gelişen Bir Epilepsi Olgusu”, Dr. Hatice Kaya (İstanbul ÜTF Psikiyatri AD)’nın ise “Disosiyatif Belirtiler ile Ortaya Çıkan Bir Sıcak Su Epilepsisi Olgusu” sunacağı toplantıda Tartışmacılar ise Prof. Dr. Said Berilgen (FÜTF Nöroloji AD) ve Prof. Dr. Murad Atmaca (FÜTF Psikiyatri AD) olacak.

WPA 2016 İstanbul International Congress İptal Edildi

WPA 2016 İstanbul International Congress İptal Edildi

Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen patlamalarla oluşan güvensiz ortam göz önüne alınarak, Dünya Psikiyatri Birliği Başkanı Dinesh Bhugra, Kongre Başkanı Levent Küey, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği başkanları tarafından WPA 2016 İstanbul International Congress'in iptal edilmesine karar verilmiştir. Can güvenliği başta olmak üzere, her türlü güvenliğimizin zedelendiği yıkım günlerinin üzüntüsüne, bir de uluslararası bir etkinliği iptal etme üzüntüsü eklenmiştir.

ERKEN KARİYER DÖNEMİNDEKİ PSİKİYATRİSTLER İÇİN BURS PROGRAMI (ECPFP-TÜRKİYE)

ERKEN KARİYER DÖNEMİNDEKİ PSİKİYATRİSTLER İÇİN BURS PROGRAMI (ECPFP-TÜRKİYE)

Yerel düzenleyici olarak Türkiye Psikiyatri Derneği ile derneğimizin görev aldığı 06-10 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan WPA Uluslararası Kongresi Düzenleme Kurulu Türkiye’den umut vaadeden erken kariyer dönemindeki psikiyatristlerin kongreye katılımını desteklemek için 20 kişiye katılım bursu verecektir. Ayrıntılı bilgi için haber başlığını tıklayınız.

TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ'NİN 50. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ'NİN 50. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

23 Ocak 2016 günü yapılan TNPD 50. Olağan Genel Kurulu'nda önceki dönem Yönetim ve Denetim Kurulları aklandı. Yeni Yönetim Kurulu seçildi ve görev bölümü yaptı. Başkan: Doç Dr. Betül Yalçıner 2. Başkan: Prof. Dr. Peykan Gökalp Genel Sekreter: Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede Sayman: Uz. Dr. Hakan Karaş Üyeler: Yard. Doç. Dr. Banu Aslantaş Ertekin Doç. Dr. Başar Bilgiç Uz. Dr. Evrim Göde Öğülen

Duyurular

YİNE YASTAYIZ

Videolar