Diğer Haberler

9. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ 14-15 EKİM'DE

9. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ 14-15 EKİM'DE

Nöropsikiyatri Günleri Bu yıldan başlayarak sonbaharda düzenlenecek Bu yıldan sonra sonbaharda yapılması planlanan Nöropsikiyatri Günleri’nin dokuzuncusu 14–15 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Nöroloji ve Psikiyatri’nin günlük klinik uygulamalarına kapsayıcı ve yol gösterici bir bakışın yanı sıra, sinirbilimin kuramsal ve felsefi sorunlarına sistematik bir yaklaşım toplantının ana eksenini oluşturuyor. Gerçeklik algısının sinirbilimsel ve felsefi açıdan tartışıldığı bir forum, konnektomlar temelinde nöroloji ve psikiyatride “ağ hastalıkları” nın konuşulacağı bir panel, nöropsikiyatride ayırıcı tanıyı hem nörolog hem de psikiyatristler açısından tartışılacağı bir oturum, Nöropsikiyatri Arşivi editörlerinin gözünden makale yazımı üzerine bir başka oturumun yanında programda “klinisyenler için işlevsel beyin görüntüleme” ve “nöromodülasyon”un konu edileceği iki kurs da yer alacak. Ayrıntılı bilgi için http://noropsikiyatri2016.org bağlantısında yer alan websitemizi ziyaret ediniz.

BÜTÜNLEŞİK AĞ MODELLEMESİ VE ALZHEİMER ÇALIŞTAYI 30- 31 TEMMUZDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE

BÜTÜNLEŞİK AĞ MODELLEMESİ VE ALZHEİMER ÇALIŞTAYI 30- 31 TEMMUZDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE

Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, VAVlab tarafından yürütülmekte olan "Nörolojik/Psikiyatrik Hastalıklarda Bütünleşik Ağ Modellemesi ve Alzheimer Hastalığına Uygulanması" (TÜBİTAK 1003 Proje # 114E053) projesi kapsamında düzenlenecek olan "Functional & Structural Brain Connectomes and Applications to Dementia" çalıştayı 30-31 Temmuz 2016'da gerçekleşecektir. Yurtdışı ve yurtiçinden, farklı disiplinlerden, davetli konuşmacıların sunumların oluşan çalıştay programının beyin ağ modelleri konusunda dinleyicilere farklı perspektifler kazandırması araştırma alanları hakkında bilgi vererek işbirlikleri kurulması için ortam sağlaması amaçlanmıştır. Çalıştay her seviyede ve disiplinden araştırmacıya açık olup katılım ücretsizdir. Kayıt başvuruları online olarak çalıştay websitesinden yapılabilir. Kabul edilen başvuru sahipleri e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Web sitesi: www.vavlab.ee.boun.edu.tr/workshop2016

2016’NIN İLK OLGU TARTIŞMASI 25 MAYIS 2016'DA ELAZIĞ’DA

2016’NIN İLK OLGU TARTIŞMASI 25 MAYIS 2016'DA ELAZIĞ’DA

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin geleneksel toplantısı “Araftaki Olgular” bu kez bir kez daha Elazığ’da gerçekleştirilecek. İstanbul’daki sağlık kurumlarında başlayan toplantılar daha sonra farklı illerde tekrarlanmış ve geniş ilgi toplamıştı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantının moderatörü Doç. Dr. Erhan Ertekin. Yard. Doç. Dr. Murat Gönen (FÜTF Nöroloji AD)’in “Valproat Kullanımı Sırasında Fobi Gelişen Bir Epilepsi Olgusu”, Dr. Hatice Kaya (İstanbul ÜTF Psikiyatri AD)’nın ise “Disosiyatif Belirtiler ile Ortaya Çıkan Bir Sıcak Su Epilepsisi Olgusu” sunacağı toplantıda Tartışmacılar ise Prof. Dr. Said Berilgen (FÜTF Nöroloji AD) ve Prof. Dr. Murad Atmaca (FÜTF Psikiyatri AD) olacak.

WPA 2016 İstanbul International Congress İptal Edildi

WPA 2016 İstanbul International Congress İptal Edildi

Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen patlamalarla oluşan güvensiz ortam göz önüne alınarak, Dünya Psikiyatri Birliği Başkanı Dinesh Bhugra, Kongre Başkanı Levent Küey, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği başkanları tarafından WPA 2016 İstanbul International Congress'in iptal edilmesine karar verilmiştir. Can güvenliği başta olmak üzere, her türlü güvenliğimizin zedelendiği yıkım günlerinin üzüntüsüne, bir de uluslararası bir etkinliği iptal etme üzüntüsü eklenmiştir.

Duyurular

YİNE YASTAYIZ

Videolar